• Начало
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Нарисувай своето мечтано яке, а DIELSPORT ще го изработи за теб“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Нарисувай своето мечтано яке, а DIELSPORT ще го изработи за теб“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Нарисувай своето мечтано яке, а DIELSPORT ще го изработи за теб“

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на играта „Нарисувай своето мечтано яке, а DIELSPORT ще го изработи за теб“ е „СПОРТИСИМО ООД“, ЕИК 131417669, седалище и адрес на управление: София 1000 ул. ПОРТО ЛАГОС No 7-9

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявената награда. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство.

В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел популяризиране на бранда DIELSPORT сред избраната аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 01.02.2023 г. до 24.05.2023 г. включително.

РАЗДЕЛ 3.

Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда в Инстаграм профила на DIElSPORT - https://www.instagram.com/dielsport.bulgaria/

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да:

4.1.1 Свали скицата на ски яке X-Ray в желания от него формат.

4.1.2 Да я оцвети в желаната от него разцветка (Photoshop, Illustrator, на мобилен телефон или ръчно) и да я снима.

4.1.3 Да качи изображението като стори в Instagram, отбелязвайки @dielsport.bulgaria и да сложи хаштаг#XRayChallenge2023.

4.1.4 Да изпрати снимката на своята разцветка и като DM (директно съобщение в Instagram).

DIELSPORT ще селектира най-добрите участници и ще ги качи като постове във фийда н@dielsport.bulgaria.

В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за DIELSPORT, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

Допълнителни условия:

Няма ограничения в изпращаните от участници дизайни, като финалните 10 дизайна ще са подбрани по качество, а не по обем.

Финалисти може да са няколко дизайна от един човек. 

РАЗДЕЛ 5.

Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. С участието си в играта, участниците декларират, че се съгласяват да предадат авторските права, свързани с изображението на “СПОРТИСИМО ООД”, както и със самия дизайн на якетата с цел търговия.

5.2. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

Изработване безвъзмездно на 5 якета с уникален дизайн за 5 от участниците в играта.

Осигуряване на 50% отстъпка на 100 от участниците при създаването на желаното от тях яке.

РАЗДЕЛ 6.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Печелят снимките с най-много харесвания.

6.2. Печелившите участници ще бъдат обявени на 31.05.2023 г. на Инстаграм профила на DIEl SPORT - https://www.instagram.com/dielsport.bulgaria/

6.3. На 31.05.2023 г. DIELSPORT се свързва с победителите от играта и заедно уточняват как ще получат наградите си.

6.4. Необходимо е победителите да предоставят своя дизайн като: 

  1. Самостоятелно изображение, без да е нанесено върху скицата на якето.
  2. В минимален размер 90cm височина / 65cm ширина.
  3. Файл във векторен формат или минимум 150dpi резолюция.

В случай, че тези указания затрудняват участника, организаторите могат да предложат дизайн с близка визия.

РАЗДЕЛ 7.

Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

7.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания “СПОРТИСИМО ООД”

Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите.

Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

7.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

РАЗДЕЛ 8.

Други условия

8.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

Сравнение на продукти